Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI U 1/08

Data ogłoszenia upadłości

06 grudnia 1991 r.

Syndyk

Krystyna Bartoszewska

Sędzia-komisarz

SSR Przemysław Nowacki