Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. T. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XIV GUp 14/19

Data ogłoszenia upadłości

23 stycznia 2019 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

06 lutego 2019 r.

Syndyk

Krystyna Bartoszewska

Sędzia-komisarz

SSR Małgorzata Dominiak

Zakończenie postępowania

Postępowanie zakończone.