Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 89/21

Data ogłoszenia upadłości

25 stycznia 2021 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

18 lutego 2021 r.

Syndyk

Krystyna Bartoszewska

Zakończenie postępowania

Postanowienie z dnia 7 kwietnia 2022 roku w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego, ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Postępowanie zakończone.