Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 66/15

Data ogłoszenia upadłości

26 maja 2015 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

16 czerwca 2015 r.

Syndyk

Krystyna Bartoszewska

Sędzia-komisarz

SSR Irena Flotyńska

Lista wierzytelności

24 marca 2016 r. syndyk złożyła do Sądu listę wierzytelności.

20 czerwca 2016 r. syndyk złożyła do Sądu sprostowaną listę wierzytelności.

28 lipca 2017 r. syndyk złożyła do Sądu uzupełniającą listę wierzytelności (obwieszczono w MSiG w dniu 21 lutego 2018 r.).

Plan podziału

W dniu 27 grudnia 2016 r. syndyk złożyła do Sądu dwa odrębne plany podziału.