Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. T. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XIV GUp 230/18

Data ogłoszenia upadłości

06 listopada 2018 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

23 listopada 2018 r.

Syndyk

Krystyna Bartoszewska

Sędzia-komisarz

SSR Agnieszka Bujnowicz - Tomaszewska

Zakończenie postępowania

Postępowanie zakończone.