Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 639/20

Data ogłoszenia upadłości

02 października 2020 r.

Syndyk

Krystyna Bartoszewska

Zakończenie postępowania

Postępowanie zakończono, wobec jego umorzenia w dniu 22 marca 2021 r.