Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 809/20

Data ogłoszenia upadłości

04 listopada 2020 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

15 grudnia 2020 r.

Syndyk

Leszek Binkowski

Lista wierzytelności

Do dnia 14 stycznia 2021 r. należy zgłaszać swe wierzytelności Syndykowi na adres: ul. Mickiewicza 5/9, 60-833 Poznań.