Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. T. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XIV GUp 60/21

Data ogłoszenia upadłości

02 lutego 2021 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

19 lutego 2021 r.

Syndyk

Krystyna Bartoszewska

Sędzia-komisarz

SSR Izabela Ścieszko-Twardowska

Likwidacja masy upadłości

Proces likwidacji masy upadłości nie został zakończony.

Zakończenie postępowania

Postępowanie nie zostało zakończone.