Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 163/18

Data ogłoszenia upadłości

10 lipca 2018 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

27 lipca 2018 r.

Syndyk

Leszek Binkowski

Sędzia-komisarz

SSR Ryszard Rakower

Lista wierzytelności

14 listopada 2018 r. syndyk złożył do Sądu listę wierzytelności (obwieszczono w MSiG  w dniu 31 stycznia 2019 r.).

Likwidacja masy upadłości

Proces likwidacji masy upadłości jest w toku.

Zakończenie postępowania

Postępowanie w toku.