Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Data ogłoszenia upadłości

10 kwietnia 2012 r.

Syndyk

Leszek Binkowski

Sędzia-komisarz

SSR Irena Flotyńska