Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 921/20

Data ogłoszenia upadłości

2 grudnia 2020 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

13 stycznia 2021 r.

Syndyk

Krystyna Bartoszewska

Likwidacja masy upadłości

Likwidacja masy upadłości nie została zakończona.

Zakończenie postępowania

Postępowanie nie zostało zakończone.