Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 332/20

Data ogłoszenia upadłości

14 lipca 2020 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

07 sierpnia 2020 r.

Syndyk

Krystyna Bartoszewska

Lista wierzytelności

Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać do dnia 06 września 2020 r. na adres biura syndyka.

Syndyk w przedmiotowy postępowaniu nie sporządza listy wierzytelności. Syndyk składa do sądu projekt planu spłaty wierzycieli.