Adres nadzorcy

ul. Mickiewicza 5/9, 60-833 Poznań

Adres dłużnika

Sierniki 1, 64-610 Rogoźno

nip

7661007095

regon

570053147

Sąd restrukturyzacyjny

Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Rodzaj postępowania

przyspieszone postępowanie układowe

Sygnatura akt postępowania restrukturyzacyjnego

XI GRp 12/19

Data otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

04 kwietnia 2019 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

29 sierpnia 2019 r., poz. 44731

Nadzorca

Leszek Binkowski

Sędzia-komisarz

SSR Ryszard Rakower

Spis wierzytelności

Nadzorca sądowy złożył sędziemu – komisarzowi spis wierzytelności wraz z kartami do głosowania dla wierzycieli.

Plan restrukturyzacyjny i jego realizacja

Nadzorca sądowy sporządził i przekazał sędziemu – komisarzowi plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika.

Głosowanie nad układem

Sędzia – komisarz zwołał na dzień 8 listopada 2019 r., godz. 10:00, s. 1 (Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu), zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem, zarządzając głosowanie pisemne oraz ustne (obwieszczono w MSiG w dniu 8 października 2019 r.).

Odroczono zgromadzenie wierzycieli do dnia 19 listopada 2019 r., godz. 09:00, s. 133.

Dłużnik złożył zmienione propozycje układowe (korzystniejsze dla wierzycieli). W wyniku głosowania nad zmienionymi propozycjami układowymi, układ został przyjęty.

Na dzień 12 grudnia 2019 r., godz. 11:00, s. 134, wyznaczono rozprawę celem rozpoznania układu.

Dnia 12 grudnia 2019 r. Sąd zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli na zgromadzeniu.

Dnia 10 stycznia 2020 r. w MSiG ukazało się ogłoszenie informujące, że postanowieniem z 19 listopada 2019 r. sędzia komisarz stwierdził przyjęcie układu, a postanowieniem z 12 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu zatwierdził układ zawarty na zgromadzeniu wierzycieli w dniach 8 listopada 2019 r. i 19 listopada 2019 r.

Zakończenie postępowania

Dnia 12 grudnia 2019 r. Sąd zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli na zgromadzeniu. Postanowienie o zatwierdzeniu układu jest prawomocne.