Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 607/21

Data ogłoszenia upadłości

27 maja 2021 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

17 czerwca 2021 r.

Syndyk

Krystyna Bartoszewska

Likwidacja masy upadłości

Proces likwidacji masy upadłości jest zakończony.

Zakończenie postępowania

Postanowienie z dnia 12 kwietnia 2022 w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Postępowanie jest zakończone.