krs

0000396126

nip

6981832995

regon

301911591

Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 20/18

Data ogłoszenia upadłości

18 stycznia 2018 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

02 luty 2018 r.

Syndyk

Leszek Binkowski

Sędzia-komisarz

SSR Przemysław Nowacki

Lista wierzytelności

Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu – komisarzowi listę wierzytelności.

08.07.2019 r. – obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu – komisarzowi listy wierzytelności.

17.09.2019 r. – postanowienie sędziego – komisarza zatwierdzające listę wierzytelności, za wyjątkiem części obejmującej wierzytelności, co do których złożono sprzeciwy.

Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu – komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności.

09.07.2020 r. – obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu – komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności.

Likwidacja masy upadłości

08.02.2019 r. – sprzedaż przez syndyka zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłej spółki.

Plan podziału

15.10.2019 r. – syndyk przekazał sędziemu – komisarzowi plany podziału sum uzyskanych ze sprzedaży obciążonego majątku.

10.12.2019 – sędzia – komisarz zatwierdził plany podziału sum uzyskanych ze sprzedaży obciążonego majątku.

17.01.2019 – syndyk wykonał plany podziału sum uzyskanych ze sprzedaży obciążonego majątku.