Adres nadzorcy

ul. Mickiewicza 5/9, 60-833 Poznań

Adres dłużnika

Józefowo 2, 77-400 Złotów

krs

0000144214

nip

7670006497

regon

008370363

Sąd restrukturyzacyjny

Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Rodzaj postępowania

przyspieszone postępowanie układowe

Sygnatura akt postępowania restrukturyzacyjnego

XI GRp 16/21

Data otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

26 kwietnia 2021 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

07 czerwca 2021 r.

Nadzorca

Leszek Binkowski

Spis wierzytelności

Nadzorca sądowy dnia 21 czerwca 2021 roku sporządził i złożył do akt sprawy spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych, które można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45) przy ul. Młyńskiej 1A.

Głosowanie nad układem

Sędzia komisarz zarządził zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania pisemnego i ustnego nad układem, na dzień 15 listopada 2021 roku, godzina 13:00, w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1A, sala nr 134. (Obwieszczenie w MSiG dnia 27.09.2021 r.).

Wierzyciel może głosować pisemnie (poprzez nadesłanie karty do głosowania bezpośrednio do nadzorcy sądowego na adres: ul. Mickiewicza 5/9, 60-833 Poznań wraz z dokumentami, z których wynikać będzie umocowanie osób podpisanych na karcie do reprezentowania wierzyciela) i ustnie podczas zgromadzenia.