Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 949/21

Data ogłoszenia upadłości

3 września 2021 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

20 września 2021 r.

Syndyk

Leszek Binkowski

Zakończenie postępowania

Postępowanie nie zostało zakończone.