Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. T. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XIV GUp 5/18

Data ogłoszenia upadłości

17 stycznia 2018 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

30 stycznia 2018 r.

Syndyk

Krystyna Bartoszewska

Sędzia-komisarz

SSR Małgorzata Dominiak

Lista wierzytelności

25 lipca 2018 r. syndyk złożył do Sądu listę wierzytelności (obwieszczono w MSiG w dniu 10 sierpnia 2018 r.) Lista została zatwierdzona postanowieniem z dnia 10 września 2018 r.

Likwidacja masy upadłości

Proces likwidacji masy upadłości został zakończony.

Plan podziału

W dniu 26 listopada 2018 r. syndyk przesłał do Sądu ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości.