krs

0000136498

nip

6981697020

regon

411497169

Bankruptcy court

Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Court reference number

XI GUp 36/14

Date of the declaration of bankruptcy

11 czerwca 2014 r.

Trustee in bankruptcy

Krystyna Bartoszewska

Judge-commissioner

SSR Łukasz Lipowicz

List of claims

Syndyk złożył listę wierzytelności w Sądzie (obwieszczenie o sporządzeniu listy wierzytelności ukazało się w MSiG w dniu 5 marca 2018 r.). Lista wierzytelności nie jest jeszcze prawomocna. Obecnie procedowany jest sprzeciw od listy wierzytelności.

8 listopada 2018 r. syndyk przedłożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności.

Liquidation of the bankruptcy estate

Proces likwidacji masy upadłości jest w toku.