Bankruptcy court

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. T. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

Court reference number

XIV GUp 33/18

Date of the declaration of bankruptcy

06 marca 2018 r.

Date of publication in the Court and Commercial Gazette

26 marca 2018 r.

Trustee in bankruptcy

Krystyna Bartoszewska

Judge-commissioner

SSR Izabela Ścieszko - Twardowska

List of claims

04 lipca 2018 r. syndyk złożyła do Sądu listę wierzytelności (obwieszczono w MSiG w dniu 02 sierpnia 2018 r.)