Administrator's address

ul. Mickiewicza 5/9, 60-833 Poznań

Debtor's address

ul. Poznańska 19/80, 60-848 Poznań

nip

7772331338

regon

300890941

Restructuring court

Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Type of proceeding

postępowanie sanacyjne

Court reference number

XI GRs 6/18

Date of commencement of restructuring proceeding

07 maja 2018 r.

Date of publication in the Court and Commercial Gazette

23 maja 2018 r.

Administrator

Leszek Binkowski

Judge-commissioner

SSR Przemysław Nowacki

List of claims:

Spis wierzytelności został złożony do Sądu w dniu 06 sierpnia 2018 r. (Obwieszczono w MSiG w dniu 17 stycznia 2019 r.).

W dniu 21 grudnia 2018 r. zarządca złożył do Sądu I uzupełniający spis wierzytelności (obwieszczono w MSiG w dniu 6 czerwca 2019 r.).

W dniu 20 sierpnia 2020 r. zarządca złożył II uzupełniający spis wierzytelności oraz korektę spisu wierzytelności i I uzupełniającego spisu wierzytelności (obwieszczono w MSiG w dniu 14 kwietnia 2021 r.).

Prawomocnie nierozpoznany jest jeden sprzeciw od spisu wierzytelności.

Postanowieniem z dnia 12 lipca 2021 r. Sędziego – komisarza postanowił:

1. zatwierdzić korektę spisu wierzytelności, o którym obwieszczenie ukazało się w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 71/2021 w dniu 14 kwietnia 2021 r., w
zakresie nieobjętym nierozpoznanym prawomocnie sprzeciwem,
2. zatwierdzić korektę uzupełniającego spisu wierzytelności, o którym obwieszczenie
ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 71/2021 w dniu 14 kwietnia
2021 r.,
3. zatwierdzić II uzupełniający spis wierzytelności, o którym obwieszczenie ukazało się
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 71/2021 w dniu 14 kwietnia 2021 r.

Restructuring plan and its implementation

W dniu 06 sierpnia 2018 r. zarządca złożył w Sądzie plan restrukturyzacyjny.

Voting on the arrangement

Sędzia komisarz postanowił:
1. przeprowadzić głosowanie nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli, zarządzając głosowanie pisemne oraz zobowiązując wierzycieli do oddania głosu w terminie do 1 sierpnia 2023 roku – pod rygorem uznania, że wierzyciel wstrzymał się od głosu,
2. wyznaczyć na dzień 6 września 2023 r., godz. 9.00, sala 133 termin posiedzenia niejawnego w przedmiocie stwierdzenia zawarcia układu.

Głosy należy składać bezpośrednio do kancelarii zarządcy.

Completion of the proceeding

Postępowanie w toku.